Đăng nhập
Bạn muốn tạo chứng cứ pháp lý trong giao dịch và các quan hệ pháp luật?               Bạn thắng kiện trong một vụ án và muốn Thừa phát lại trực tiếp thi hành?      Bạn gặp vấn đề vì không chứng minh được bên phải thi hành án tài sản để thi hành án?                Hoặc bạn có thắc mắc gì về pháp luật?      Liên hệ số 01234 112 115  hoặc  0906 311 132 để được hỗ trợ ngay!

Đánh giá website của tôi
Rất hữu ích
Bình thường
Nội dung kém
Không có bình luận

(Đức Hoài) - Điều kiện để trở thành một luật sư

Tiêu chuẩn luật sư: Công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

Điều kiện hành nghề luật sư: người có đủ những tiêu chuẩn trên phải có chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn Luật sư.

Để trở thành luật sư phải qua đào tạo nghề và tập sự hành nghề luật sư. Căn cứ vào Điều 12, Điều 14 Luật Luật sư quy định:

- Người có bằng cử nhân luật được đăng ký tham dự khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư.

- Thời gian đào tạo nghề luật sư là 6 tháng, người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

- Người có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư thì được tập sự hành nghề luật sư tại tổ chức hành nghề luật sư. Thời gian tập sự hành nghề luật sư là 18 tháng, trừ trường hợp được giảm thời gian tập sự. Thời gian tập sự hành nghề luật sư được tính từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn Luật sư. Tổ chức hành nghề luật sư phân công luật sư hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư.

- Người tập sự hành nghề luật sư đăng ký việc tập sự tại Đoàn Luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư mà mình tập sự. Đoàn Luật sư có trách nhiệm giám sát việc tuân theo Quy chế tập sự hành nghề luật sư.

- Người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp, không được nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Khi hết thời gian tập sự, luật sư hướng dẫn nhận xét kết quả tập sự của người tập sự hành nghề luật sư bằng văn bản và gửi đến Đoàn Luật sư nơi người tập sự hành nghề luật sư đăng ký tập sự.

- Việc tập sự hành nghề luật sư được thực hiện theo Quy chế tập sự hành nghề luật sư do Liên Đoàn Luật sư toàn quốc ban hành. Hiện nay việc kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với tổ chức luật sư toàn quốc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hoạt động theo Quy chế tập sự hành nghề luật sư, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Người đạt yêu cầu kiểm tra tập sự hành nghề luật sư lập hồ sơ gửi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư kèm theo hồ sơ, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Đức Hoài

Tự tạo website với Webmienphi.vn