Đăng nhập
Bạn muốn tạo chứng cứ pháp lý trong giao dịch và các quan hệ pháp luật?               Bạn thắng kiện trong một vụ án và muốn Thừa phát lại trực tiếp thi hành?      Bạn gặp vấn đề vì không chứng minh được bên phải thi hành án tài sản để thi hành án?                Hoặc bạn có thắc mắc gì về pháp luật?      Liên hệ số 01234 112 115  hoặc  0906 311 132 để được hỗ trợ ngay!

Đánh giá website của tôi
Rất hữu ích
Bình thường
Nội dung kém
Không có bình luận

I. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (Cập nhật đến tháng 4/2013)

Quy định chung:

Quy định về các quy trình liên quan đến thuế:

Quy định về quản lý, xử lý, cưỡng chế nợ đọng thuế:
Quy định về xử lý vi phạm pháp luật, cưỡng chế về thuế:
Quy định về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế:
Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:
Quy định về khai thuế qua mạng, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:
Quy định về trao đổi, cung cấp thông tin về thuế giữa các cơ quan, tổ chức:
Quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp:
Quy định liên quan đến thanh tra, khiếu nại tố cáo về thuế:
Quy định liên quan đến cán bộ công chức ngành thuế:

II. LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (Cập nhật đến tháng 4/2013)

Quy định chung:
Quy định về đăng ký, khấu trừ, thu nộp thuế TNCN:
Quy định về ưu đãi, miễn giảm thuế TNCN:
Hướng dẫn thuế TNCN trong một số trường hợp cụ thể
Xử lý vi phạm về thuế TNCN:

III. LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (Cập nhật đến tháng 4/2013)

Quy định chung:

Hướng dẫn xác định thu nhập tính thuế, quyết toán thuế TNDN
Chính sách ưu đãi về thuế TNDN:
Hướng dẫn Thuế TNDN trong một số lĩnh vực, ngành hàng cụ thể:
Hướng dẫn thuế TNDN đối với nhà đầu tư nước ngoài tại VN, người VN đầu tư ra nước ngoài:
Hướng dẫn Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp:
Xử lý vi phạm về thuế:

IV. LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (Cập nhật đến tháng 4/2013)

Quy định chung:

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ miễn, giảm thuế GTGT:

Hướng dẫn tính, kê khai và nộp thuế GTGT trong các lĩnh vực, ngành cụ thể:

Hướng dẫn tính, kê khai và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa cụ thể:

Hướng dẫn thuế GTGT đối với nhà đầu tư nước ngoài tại VN, người VN đầu tư ra nước ngoài:

Hướng dẫn về kế toán thuế GTGT:
Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT:
Xử lý vi phạm về thuế:
Văn bản liên quan khác:

 

Tự tạo website với Webmienphi.vn