Đăng nhập
Bạn muốn tạo chứng cứ pháp lý trong giao dịch và các quan hệ pháp luật?               Bạn thắng kiện trong một vụ án và muốn Thừa phát lại trực tiếp thi hành?      Bạn gặp vấn đề vì không chứng minh được bên phải thi hành án tài sản để thi hành án?                Hoặc bạn có thắc mắc gì về pháp luật?      Liên hệ số 01234 112 115  hoặc  0906 311 132 để được hỗ trợ ngay!

Đánh giá website của tôi
Rất hữu ích
Bình thường
Nội dung kém
Không có bình luận

(Đức Hoài)-Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến Luật hôn nhân gia đình? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý liên quan hôn nhân thừa kế mà không biết pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình và thừa kế mới nhất để bạn tham khảo:

Văn bản hướng dẫn chung

 • Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2002
 • Chỉ thị 15/2000/CT-TTg thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
 • Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
 • Nghị định 77/2001/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10
 • Thông tư 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Nghị quyết 35/2000/QH10 thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
 • Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn quy định Luật Hôn nhân và gia đình
 • Nghị định 70/2001/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hôn nhân và gia đình
 • Nghị định 32/2002/NĐ-CP áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với dân tộc thiểu số
 • Nghị định 36/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Dân số, Gia đình và Trẻ em
 • Văn bản hướng dẫn giải quyết vụ án, xử phạt hành chính về hôn nhân, gia đình

 • Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
 • Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
 • Công văn 77/2003/HĐTP về việc tiếp tục giải quyết các vụ án nêu tại Nghị quyết 01 của HĐTP
 • Nghị định 87/2001/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình (hết hiệu lực Điều 9, Điều 14)
 • Nghị định 114/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em
 • Nghị định 60/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực tư pháp
 • Thông tư 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn Chương "Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình"
 • Công văn 81/2002/TANDTC về giải đáp các vấn đề nghiệp vụ trong giải quyết dân sự, hôn nhân gia đình
 • Công văn 61/2002/KHXX về việc công nhận thuận tình ly hôn
 • Quy định về thủ tục đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân:

 • Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch
 • Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch
 • Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
 • Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT-BTP-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
 • Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn ghi chép, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch (có biểu mẫu đính kèm)
 • Thông tư 05/2012/TT-BTP sửa đổi Thông tư 08.a/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch  (Có hiệu lực: 10/7/2012)
 • Thông tư 16.a/2010/TT-BTP sửa đổi biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP
 • Nghị định 06/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình (Có hiệu lực: 01/04/2012)
 • Văn bản hướng dẫn về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài

 • Nghị định 68/2002/NĐ-CP hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • Thông tư 07/2002/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 68/2002/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • Nghị định 69/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2002/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • Chỉ thị 03/2005/CT-TTg về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • Thông tư về chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký, công nhận kết hôn, nhận con ngoài giá thú, đăng ký nuôi con nuôi giữa công dân VN và người nước ngoài
 • Quyết định 86/QĐ-BTP tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/2005/CT-TTg tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định 68/2002/NĐ-CP, 69/2006/NĐ-CP về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • Thông tư 16/2010/TT-BTP hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
 • Thông báo 133/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • Công văn 95/VPCP-KGVX của Văn phòng chính phủ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 • Quyết định 288/QĐ-BTP về Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
 • Tự tạo website với Webmienphi.vn