Đăng nhập
Bạn muốn tạo chứng cứ pháp lý trong giao dịch và các quan hệ pháp luật?               Bạn thắng kiện trong một vụ án và muốn Thừa phát lại trực tiếp thi hành?      Bạn gặp vấn đề vì không chứng minh được bên phải thi hành án tài sản để thi hành án?                Hoặc bạn có thắc mắc gì về pháp luật?      Liên hệ số 01234 112 115  hoặc  0906 311 132 để được hỗ trợ ngay!

Đánh giá website của tôi
Rất hữu ích
Bình thường
Nội dung kém
Không có bình luận

(Đức Hoài)- Danh mục văn bản pháp lý về lĩnh vực bảo hiểm (cập nhật đến tháng 4/2013)

I. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp:
Quy định về BHXH tự nguyện:
Quy định về BHXH bắt buộc:
Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về BHXH:
Cơ cấu tổ chức và một số quy định khác:

Hướng dẫn tính thời gian hưởng chế độ BHXH

Quy định về điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH

 

Quy định về trợ cấp bảo hiểm xã hội:

II. LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT

Quy định chung:
Danh mục dịch vụ, thuốc được thanh toán BHYT:
Hướng dẫn thực hiện chế độ BHYT đối với một số đối tượng cụ thể:
Quy định liên quan đến thẻ Bảo hiểm y tế và các biểu mẫu:
Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về BHYT:
Cơ cấu tổ chức và một số quy định khác:

 

 

Tự tạo website với Webmienphi.vn