Đăng nhập
Bạn muốn tạo chứng cứ pháp lý trong giao dịch và các quan hệ pháp luật?               Bạn thắng kiện trong một vụ án và muốn Thừa phát lại trực tiếp thi hành?      Bạn gặp vấn đề vì không chứng minh được bên phải thi hành án tài sản để thi hành án?                Hoặc bạn có thắc mắc gì về pháp luật?      Liên hệ số 01234 112 115  hoặc  0906 311 132 để được hỗ trợ ngay!

Đánh giá website của tôi
Rất hữu ích
Bình thường
Nội dung kém
Không có bình luận

(Đức Hoài)-Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến pháp luật hình sự? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý hình sự mà không biết pháp luật hình sự quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật hình sự mới nhất để bạn tham khảo:

BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (cập nhật đến tháng 4/2013)

Quy định chung:

Văn bản hướng dẫn phần chung

Văn bản hướng dẫn phần các loại tội phạm:

Công văn hướng dẫn:

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT (cập nhật đến tháng 4/2013)

Quy định chung

Thẩm quyền xét xử, các giai đoạn xét xử 

Quyền hạn điều tra viên, kiểm sát viên

Hướng dẫn về quan hệ phối hợp
Hướng dẫn hội đồng định giá tài sản, bồi thường thiệt hại
Văn bản về thi hành án
Văn bản liên quan khác
Quy định liên quan đến Luật sư, người bào chữa
Tự tạo website với Webmienphi.vn